Αρχική » Χωρίς κατηγορία » ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κ. ΛΟΥΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος

Ευθύμιος Ρουσιάς

Αντιπρόεδρος

Γιάννης Ζαχαρής

Γεν. Γραμματέας

Νικόλαος Μητροκώτσας

Αναπλ. Γραμματέας

Γιώργος Αρβανίτης

Ταμίας

Μαντάς Μιχαήλ

Αναπλ. Ταμίας

Χειμώνας Ιωάννης

Έφορος

Φωτεινή Κουλοβασιλοπούλου

Μέλη

Ηλίας Μπονάρος, Τριανταφύλλου Τριαντάφυλλος, Λάμπρος Ντρής,

Αναστάσιος Μπασιάς

 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος: Βαγγέλης Χειμώνας

Γραμματέας: Κλημαντίρης Νικόλαος

Μέλη

Κουτσοθόδωρος Νικόλαος

Πέτρος Βαλιάνος

Αντώνης Γεωργιλάς

Κυκλοφόρησε ήδη το πρόγραμμα το εκδρομών για το 2022. Θέλουμε να σκεφτόμαστε θετικά. Ότι το κακό που ζούμε θα περάσει και κάνουμε αισιόδοξες σκέψεις καθώς οι εκδρομές είναι κάτι που μας ξεχωρίσουν... Δείτε το EΔΩ ολόκληρο το περιεχόμενο της έκδοσης που μπορείτε να το πάρερετε και τυπωμένο από το Σωματείο...

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κ. ΛΟΥΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΗΣΑΠ

Αθήνα, 24.09.2021

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Θέμα : Πορεία των υποθέσεων που αφορούν τις αγωγές που είχε ασκήσει η ΣΤΑΣΥ Α.Ε σε συνταξιούχους της τ. ΗΣΑΠ Α.Ε, που εξήλθαν της υπηρεσίας τους το έτος 2011 και με τις οποίες η εταιρεία αναζητά από τους εν λόγω συνταξιούχους ως αχρεωστήτως καταβληθέν το υπερβάλλον των 15.000 ευρώ ποσό που έλαβαν ως αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης και το οποίο ανέρχεται σε 18.330,12€.

Αγαπητέ Πρόεδρε και αγαπητά μέλη του Δ.Σ,

Σας ενημερώνουμε ότι σχετικά με το ανωτέρω περιγραφέν ζήτημα, υπήρξε πρόσφατα μια αρνητική εξέλιξη, καθώς εξεδόθη από το Α1 Πολ. Τμήμα του Αρείου Πάγου η υπ΄αριθμ. 1065/2021 απόφαση με την οποία απορρίφθηκε η αίτηση αναίρεσης που είχαμε ασκήσει για λογαριασμό του συνταξιούχου – συναδέλφου σας, Γεωργίου Τρουπή και επικυρώθηκαν όσα είχε κρίνει το Μονομελές Πρωτοδικείο, το οποίο είχε κάνει δεκτή την αγωγή της ΣΤΑΣΥ Α.Ε ανατρέποντας την θετική απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών. Σημειωτέον ότι ακόμα δεν έχει εκδοθεί απόφαση από τον Άρειο Πάγο επί της αναίρεσης που ασκήσαμε για λογαριασμό της Αφροδίτης Χαϊκάλη – Οικονομίδη.   

Πρόκειται για μια κακή ως προς το περιεχόμενο της απόφαση, καθώς εκτός των άλλων το Δικαστήριο έκρινε μόνο το αν η εταιρεία της ΣΤΑΣΥ Α.Ε άσκησε καταχρηστικά το δικαίωμα της να ασκήσει αγωγή χωρίς ουδόλως να εξετάσει τους υπόλοιπους λόγους που είχαμε προβάλλει με το δικόγραφο της αναίρεσης και κυρίως το ζήτημα της μη αναδρομικής εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 46 του ν.4256/2014, με το περιεχόμενο της οποίας εισάγεται άνιση, βλαπτική μεταχείριση των συνταξιοδοτηθέντων μέχρι τις 1/12/2010 και όσων συνταξιοδοτήθηκαν από 1/1/2011 έως 30/6/2011 και μάλιστα αναδρομικά αφού το εν λόγω νομοθέτημα δημοσιεύθηκε το έτος 2014 και αφορά παρελθόντα χρόνο.

Κατόπιν της αρνητικής αυτής εξέλιξης η Δικηγορική μας εταιρεία θα προχωρήσει στις κάτωθι ενέργειες :

α) Θα ασκήσει αναίρεση σε μια εκ των απορριπτικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί από το Μονομελές Πρωτοδικείου Αθηνών προς τον Άρειο Πάγο, επιδιώκοντας με αυτόν τον τρόπο την έκδοση νέας κρίσης από τον Άρειο Πάγο, προβάλλοντας επιπλέον  των όσων μέχρι σήμερα έχουμε προβάλλει, δύο ακόμα ζητήματα, τα οποία είναι κρίσιμα για την διαμόρφωση δικανικής πεποίθησης από το εν λόγω Δικαστήριο:

1. Την ύπαρξη του υπ΄ αριθμ. 218/2018 απαλλακτικού βουλεύματος του Εφετείου Αθηνών, με το οποίο το τότε Δ.Σ της ΣΤΑΣΥ Α.Ε, το οποίο είχε αποφασίσει την χορήγηση των ποσών των αποζημιώσεων λόγω συνταξιοδότησης στο ποσό των 33.300,12€, απαλλάχθηκε από τις αποδιδόμενες σε αυτό κατηγορίες , το οποίο δεν το είχαμε στην κατοχή μας κατά την συζήτηση στο Άρειο Πάγο της αναίρεσης για τον Τρουπή Γεώργιο, καθώς αυτό δεν είχε ακόμα καθαρογραφεί.

2. Το Α΄ Τμήμα του Αρείου Πάγου που δικάζει διαφορές τακτικής διαδικασίας είναι αναρμόδιο να κρίνει την εν λόγω διαφορά, διότι πρόκειται για διαφορά από παροχή εξαρτημένης εργασίας και συνεπώς η αγωγή που άσκησε η ΣΤΑΣΥ Α.Ε έπρεπε να συζητηθεί με τη διαδικασία των εργατικών διαφορών και όχι με την διαδικασία της τακτικής δικαιοδοσίας. Με τον ισχυρισμό μας αυτόν, επιχειρούμε να ανατρέψουμε την όλη μέχρι σήμερα διαδικασία που ακολουθήθηκε από τον 1ο βαθμό μέχρι και τον Άρειο Πάγο, καθώς η εν λόγω διαφορά πράγματι απορρέει από την σύμβαση εργασίας που είχα συνάψει οι εν λόγω συνταξιούχοι με την τ. ΗΣΑΠ Α.Ε και όχι ζήτημα το οποίο μπορεί να εισαχθεί για να κριθεί με την τακτική δικαιοδοσία.

β) θα επιδιώξουμε με αίτησή μας την αναψηλάφηση της δίκης στην απόφαση του Αρείου Πάγου που εξεδόθη για τον κ. Τρουπή Γεώργιο, επικαλούμενοι το ζήτημα της ύπαρξης του  υπ΄ αριθμ. 218/2018 απαλλακτικού βουλεύματος του Εφετείου Αθηνών, με το οποίο το τότε Δ.Σ της ΣΤΑΣΥ Α.Ε, το οποίο είχε αποφασίσει την χορήγηση των ποσών των αποζημιώσεων λόγω συνταξιοδότησης στο ποσό των 33.300,12€, απαλλάχθηκε από τις αποδιδόμενες σε αυτό κατηγορίες. Η εν λόγω αίτησή μας για αναψηλάφηση της δίκης έχει ως νόμιμο έρεισμα την διάταξη της περ. 7 του άρθρου 544 ΚΠολΔ στο οποίο ορίζεται ότι  «αν ο διάδικος που ζητεί την Αναψηλάφηση βρήκε ή πήρε στην κατοχή του μετά την έκδοση της προσβαλλόμενης απόφασης νέα κρίσιμα έγγραφα τα οποία δεν μπορούσε να τα προσκομίσει εγκαίρως από ανώτερη βία ή τα οποία κατακράτησε ο αντίδικός του ή τρίτος που είχε συνεννοηθεί με τον αντίδικό του και των οποίων την ύπαρξη αγνοούσε, όπως αγνοούσε και την κατοχή τους από τον αντίδικο ή τον τρίτο κατά τη διάρκεια της δίκης».

Για κάθε εξέλιξη που θα σημειώνεται από τούδε και στο εξής σχετικά με τα ανωτέρω ζητήματα, το Σωματείο Σας θα ενημερώνεται γραπτώς δια σχετικού ενημερωτικού σημειώματος  από την Δικηγορική μας Εταιρεία.

Με εκτίμηση

                                                                                                    Η Δικηγορική Εταιρεία

                                                                      «Λουκάς  Θ. Αποστολίδης & Συνεργάτες»

Ιανουάριος 2022
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Το Μουσείο ΗΣΑΠ

Το βιβλίο του Δ. Γεωργίου

Η εφημερίδα μας

Αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της προηγούμενης εφημερίδας μας, το 156. Κι ΕΔΩ το τ.155, ΕΔΩ το τ.154, ΕΔΩ το 153, ΕΔΩ το 152, ΕΔΩ το 151, ΕΔΩ το 150. ΕΔΩ το 149. ΕΔΩ το 148 ΕΔΩ το 147 το ΕΔΩ το 146, ΕΔΩ το 145, ΕΔΩ το 144, ΕΔΩ το 143, ΕΔΩ το 142, ΕΔΩ το 141, ΕΔΩ το 140, ΕΔΩ το 139 ΕΔΩ το 138, ΕΔΩ το 137, ΕΔΩ το 136, ΕΔΩ το 135, ΕΔΩ το 134 ΕΔΩ το 133, ΕΔΩ το 132 ΕΔΩ το 131, ΕΔΩ το 130, ΕΔΩ το 129, ΕΔΩ το 128 ΕΔΩ το 127, ΕΔΩ το 126, ΕΔΩ το 125, ΕΔΩ το 124, ΕΔΩ το 123, ΕΔΩ το 122, ΕΔΩ το 121, ΕΔΩ το 120, ΕΔΩ το 119, ΕΔΩ το 118, ΕΔΩ το 117, ΕΔΩ το 116, ΕΔΩ το 115, ΕΔΩ το 114, ΕΔΩ το 113, ΕΔΩ το 112, EΔΩ το 111, ΕΔΩ το 110, ΕΔΩ το 109, ΕΔΩ το 108, ΕΔΩ το 107, ΕΔΩ το 106, ΕΔΩ το 105, ΕΔΩ το 104, ΕΔΩ το 103, ΕΔΩ το 102. Δείτε ΕΔΩ το 101, ΕΔΩ το 100, ΕΔΩ το 99.